#729 - SCRC Cesky raj Chapter, Czech republic

Celonárodní sraz 202Ø1
27.-30.5.2021

česky english polski

Registrace zde

Česká verze


Ahoj všichni přátelé SCRC. Následující sraz by se měl konat v podobném termínu jako v roce 2020, který byl zrušen.

Důležité informace:

  • termín: 27.-30.5.2021
  • srazné bylo navýšeno dohodou na 500,- Kč
  • Místo, ubytování, zábava, jídlo zajištěno.

Dobrá nálada - vždy :-)


Díky. Pevně doufáme, že sice omezení budou i asi na dalších 5 a více let, ale opatření budou pozvolná, např. do 500 ks lidí. Koneckonců už jsme se s tím naučili žít.


Zdar,

tým pořádajícího chapteru.

English version

Hi all friends SCRC. The next meeting should take place at a similar date as in 2020, which was canceled.

Important information:

     date: 27.-30.5.2021
     the deduction was increased by agreement to CZK 500
     Location, accommodation, entertainment, food provided.
     Good mood - always :-)


Thanks. We firmly hope that the restrictions will be for about another 5 or more years, but the measures will be gradual, for example up to 500 people. After all, we have learned to live with it.


Success,

chapter organizing team.

wersja polska

Witam wszystkich przyjaciół SCRC. Kolejne spotkanie powinno odbyć się w podobnym terminie jak w 2020 roku, który został odwołany.

Ważna informacja:

data: 27.-30.5.2021
odliczenie zostało zwiększone na mocy umowy do 500 CZK
Lokalizacja, zakwaterowanie, rozrywka, zapewnione wyżywienie.
Dobry nastrój - zawsze :-)


Dzięki. Mamy wielką nadzieję, że ograniczenia będą obowiązywać jeszcze około 5 lub więcej lat, ale środki będą stopniowe, na przykład do 500 osób. W końcu nauczyliśmy się z tym żyć.


Sukces,

zespół organizujący rozdział.
 

 

 


Nepřihlášen

Registrovaní členové:

Áňa
Vydlák
Evka
Harry
Honza1
Brašule
pája
Světluš
Vori
Speedy
Hančí
Jana
Pepek
Pípa
Míra
Karel
Micval
Ha-Be
Southern Cruisers Riding Club. Název, logo a jeho grafické podoby jsou registrované ochranné známky.
Logo nesmí být jakkoliv reprodukováno bez písemného svolení majitele autorských práv.
Další názvy mohou být ochranné známky jiných subjektů.

Užitečné odkazy: